Ontwikkeling van een nieuw en slimmer tankwasreinigingsapparaat

Het ontwikkelen van een nieuw en slimmer tankwasreinigingsapparaat dat reinigingsvloeistof op de meest efficiënte en logische wijze verdeelt in tanks en derhalve tankwanden in een minimaal aantal reinigingsrotaties maximaal kan reinigen. Dit resulteert in een energie efficiëntere machine vanwege het terugbrengen van het gebruikte aantal liters reinigingsvloeistof en een reductie van de hoeveelheid benodigde energie, welke gebruikt behoeft te worden bij de verwarming en het verpompen van deze vloeistoffen. Ook is de machine milieuvriendelijker door een realisatie van een minimum (in absolute zin) aan feitelijk benodigde aantal chemische toevoegingen, wat op haar beurt lagere zuiveringskosten met zich meebrengt. Ook bij nieuwbouw van fabrieken zullen door deze gunstige effecten kosten drastisch reduceren door het behoeven van kleinere CIP tanken, leidingen en pompen.